Lūgsim Pastāvīgi!

Sveicināta, draudze, un ikviens, kas ielūkojies mūsu draudzes mājas lapā!

Marta mēneša pirmajā svētdienā mēs noslēdzām tēmu par ziedošanos un ziedojumiem. Daļu no svētrunām, kurās par to runājām, varat noklausīties mūsu mājas lapā.

Turpmākā tēma, kuru aplūkosim, būs par lūgšanas nozīmi, tās spēku un to, kas notiek, kad sākam lūgt Dievu – kas notiek ar mani, ar apstākļiem un cilvēkiem, par kuriem es lūdzu.

Mums ir jāiepazīst Dieva spēks un jāpiedzīvo tā esamība ikdienā. Kā to varam izdarīt? Tikai un vienīgi lūdzot Dievu.

Dieva Dēls mums vēlreiz atgādina šo vienkāršo patiesību:

“Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.” (Mateja evaņģēlijs 7:7)

Mans mērķis ir, ka vispirms es pats kļūstu par lūdzēju un aizlūdzēju, un tad arī  citi sekotu. Ja tāds jau esi, tad – pateicība Dievam.

Ja mēs – draudze – sāksim lūgt, tad neatliks laika aprunāt, strīdēties, kurnēt. Tad būs laiks, kad ieraudzīsim Dieva spēku un tās spējas, ko Dievs mums būs atstājis, lai varētu palīdzēt citiem. Ne vairs savā, bet Dieva spēkā.

Lūgsim Dievu ne tikai pirmdienās – noliktajā draudzes lūgšanas stundā.  Lūgsim Dievu nepārtraukti. Lūgsim pastāvīgi.

Ar cieņu

mācītājs Elmārs Pļaviņš

© 2021 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE