Mācītāja pieņemšana

Mācītāja pieņemšana otrdienās no pulkst. 17:00 līdz 20:00.

Iepriekš lūgums saskaņojot laiku pa telefonu: +371 29470807, vai e-pastā: elmarsp@gmail.com.

2019 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE