Ziņojumi

Dievkalpojumi:

Svētdienās, plkst. 11:00

Bērnu svētdienasskola – dievkalpojuma laikā.

Bībeles studijas:

Trešdienās, plkst. 18:30 (nav vasaras periodā)

Lūgšanas:

Svētdienās, plkst. 10:00

Pirmdienās, plkst. 18:00

2023 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE