Ziņojumi

Dievkalpojumi:

Svētdienās, plkst. 11:00

Bērnu svētdienasskola – dievkalpojuma laikā.

Pusaudžu apmācība – pēc dievkalpojuma.

Bībeles studijas:

Trešdienās, plkst. 18:00

Lūgšanas:

Svētdienās, plkst. 10:00

Pirmdienās, plkst. 18:00

2021 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE