Mācītāja redzējums

Draudzi kopš 2010. gada vada Elmārs Pļaviņš, kurš ir arī Latvijas Armijas virskapelāns. Viņš saka:

„Mana vēlme ir – ieraudzīt draudzi, kura ar savu dzīvi atspoguļo Dieva mīlestību – gan vārdos, gan darbos.
Pagaidām esam vairāk vērsti uz iekšpusi, bet mācāmies uzrunāt cilvēkus savā apkārtnē.
Draudze šobrīd darbojas 12 dažādos virzienos. Kādus no tiem nosaukšu: muzikālā kalpošana, dievkalpojums Reload, jauniešu darbs, svētdienas skola, diakonija, Bībeles studijas, lūgšanu grupa, svētdienas sadraudzības virtuve, praktisko darbu grupa un citas kalpošanas.
Mūsu mērķis ir – piedzīvot Dievu un šo piedzīvojumu saprotamā veidā nodot tālāk. Lai katrs draudzē ienākušais sajustu Dieva mīlestību no cilvēkiem. Un lai viņi vēlētos savas spējas lietot Dievam par godu un cilvēkiem par iedrošinājumu.
Es ilgojos redzēt sagatavotus nozaru vadītājus, kas ir labi piemēri ārpus draudzes. Lai to sasniegtu, mēs mācāmies uzticēt citiem savas lūgšanu vajadzības, mācāmies Bībeli un Dieva gribu savā dzīvē, un mācāmies dot citiem to, ko paši esam no Dieva saņēmuši.
Viens no virzieniem, kur iesaistam arī citas draudzes, ir misija Ukrainā. Kā armijas virskapelāns un draudzes mācītājs es darbojos, lai palīdzētu Ukrainas karavīriem, viņu ģimenēm, konfliktā cietušiem bērniem, arī – kapelāniem. Tas notiek, sūtot palīdzības kravas, ziedojot līdzekļus bērniem no Austrumukrainas un aizlūdzot par viņiem.

Ja tu vēlies piedalīties šajā interesantajā, bet ne vieglajā ceļojumā ar Rīgas Golgātas draudzi, tad nāc un pievienojies.”

Ar cieņu,
mācītājs

Elmārs Pļaviņš

2024 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE