Galerija

Sadraudzības dienas (2018)

Pielūgsmes vakars (2016)

Senioru koris (2015)

2021 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE