Svētdienas skola

Svētdienas skolas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar pašu Labāko Vēsti pasaulē – ar Evaņģēliju. Svētdienas skola bērniem veido draudzīgu vidi, kur mūsu bērni var justies mīlēti un gaidīti, tādējādi jau no mazotnes, pieņemot Golgātas draudzi par savām mājām, savu lielo ģimeni.

Mūsu draudzē svētdienas skolas nodarbības notiek katru svētdienu Dievkalpojuma laikā. Uz to ir aicināti visa vecuma bērni. Kristīgo pedagogu vadībā, bērni apgūst dzīvei nepieciešamās kristīgās iemaņas un meklē atbildi jautājumam, kāda ir dzīve ar Dievu… Savukārt skolotāji izjūt atbildību Dieva un vecāku priekšā par viņiem uzticētajiem bērniem.

2024 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE