Kontakti

Rīgas Golgātas baptistu draudze
Hospitāļu iela 32, Rīga, LV-1013,
Latvija

Rekvizīti ziedojumiem:
RĪGAS GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE
Reģ. Nr.: 90000160052
Bankas konta Nr.: LV69UNLA0050016521619
Banka: AS “SEB banka”

 

Draudzes padomes priekšsēdētāja:
Selga Kozlovska
e-pasta adrese: selga.kozlovska@gmail.com
Tālrunis: + 371 22189203

 

Draudzes sekretārs:
Zigmārs Atvars
e-pasta adrese: z.atvars@inbox.lv
Tālrunis: + 371 29887616

2024 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE