Muzikālā kalpošana

Dievkalpojums bez svētrunas un instrumentālās mūzikas vai dziesmām grūti iedomājams, jo šie ir ļoti nozīmīgi Dieva labās Vēsts paušanas veidi. Mūzika, dziesma vai korālis, ko dzied draudze, koris vai kāda mūzikas grupa, noskaņo klātesošos uz galveno – svētrunu.

Dziesmai ir liela nozīme, jo mūzikas valoda uzrunā, paceļ un nes savu svētību katram. Daudzām dziesmām teksti ir ņemti no Bībeles, līdz ar to ir tā, it kā mēs Dievkalpojumā tiktu uzrunāti vairākās svētrunās, un dzirdētais sniedz mums stiprinājumu jaunajā darba nedēļā izejot. Nereti paliek atmiņā kāda mūs uzrunājusi dziesmas frāze un kāds teikums no svētrunas, ar ko, ikdienas gaitās ejot, varam dalīties arī ar citiem.

Tā ir mūsu sūtība – to, ko paši iemantojam un piedzīvojam, nodot citiem cilvēkiem, izsakot šo vēsti mūzikā un dziesmā – dvēseles valodā, kura mūs vieno un saista.

Dievkalpojumos skanošās dziesmas ir dažādas, un katram ir iespēja priekš sevis ko sadzirdēt un sajust.
Dievs mūsu draudzei ir devis talantīgus cilvēkus, kuri ar prieku kalpo gan ar saviem mūzikas instrumentiem, gan ar balsīm, nesot Dievam godu un cilvēkiem – svētību!

Draudzes koris

Golgātas draudzes koris lepojas ar to, ka ir par vienu gadu vecāks nekā draudze; tas sācis savu darbību jau 1911. gadā. Golgātas Nama atklāšanas Dievkalpojumā 1912. gada 17. jūnijā dziedājis Golgātas Misiones koris, aptuveni 100 dziedātāju liels, un par to rūpējies pats māc. V. Fetlers.

Gadu gaitā, mainoties draudzes locekļu skaitam, mainās arī koristu skaits: 20-tajos gados to ir ap piecdesmit, kara gados ap trīsdesmit, 50-tajos ap septiņdesmit, 60-tajos ap astoņdesmit, 80-tajos ap sešdesmit. Astoņdesmito gadu pašās beigās ir neliels laika posms kad koris savu darbību pārtrauc. Tas savu kalpošanu atsāk 1990.gadā; ap 25 dziedātāju liels.

Šobrīd draudzes kori vada diriģente Judīte Biķe. Tas regulāri kalpo draudzes dievkalpojumos ar dziesmām mēneša pirmajās, otrajās un piektajās svētdienās, kā arī piedalās Latvijas baptistu Dziesmu svētkos vai kādos citos starpdraudžu un starpkonfesionālos pasākumos kā kopkoru dalībnieki.

Koris ir draudzes muzikālās kalpošanas stūrakmens, taču dievkalpojumos bieži skan arī dažādos mazākos ansambļos un solo izpildītas dziesmas un instrumentālā mūzika. Draudzē kalpo arī tādi mākslinieki kā Marlēna un Arvīds Keiņi, Ilze Gagaine un Artis Gāga.

Jauniešu ansamblis

Mūs šajā draudzē vieno gan mīlestība uz Dievu, gan vēlme kalpot Viņam un cilvēkiem. Lielākajai daļai no mums patīk mūzika, tādēļ tas ir viens no veidiem kā bieži “sarunājamies” savā starpā.

Esam piedalījušies arī dažādos muzikālos projektos kopā ar citu draudžu jauniešiem, bērniem un senioriem. Taču mēs vēlamies, lai mūsu kalpošana neaprobežotos ar to vien ka esam labi, muzicējoši draugi. Tas ir tikai brīnišķīgs sākums ceļam, kuru – soli pa solim – turpināsim iet, mācoties uzticēties Dievam, lai cilvēki ap mums ieraudzītu, ka ar Dievu būt ir brīnišķīgi!

2024 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE