Ziedojumi


Rekvizīti ziedojumiem:
RĪGAS GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE
Reģ. Nr.: 90000160052
Bankas konta Nr.: LV69UNLA0050016521619
Banka: AS “SEB banka”

2024 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE