Liecības (2 variants)

2020 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE