Liecības (3 variants)

2020 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE