Lūgšanas

Lūgt tas nozīme griezties pie Dieva troņa caur Jēzu Kristu ar saviem vārdiem no pašiem dvēseles dziļumiem, izsakot Viņam savas vajadzības, kuras palīdz noformulēt Svētais Gars. Lūgšana tā ir saite starp cilvēku un Dievu.

Apustuļi (Ap. d. 6:4) uzskatīja, ka lūgt un kalpot ar vārdu tas ir pats svarīgākais, kam viņi grib veltīt savu laiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE