Mācītājs

Elmārs PļaviņšDraudzes vēsture ir vairāk kā simts gadus gara un tikpat ilga bijusi dažādu mācītāju kalpošana draudzē. Salīdzinot ar to esmu īsu laiku šeit – no 2010. gada rudens.

Man kā mācītājam, kurš lielāko sava darba laiku pavada ārpus draudzes robežām, reizēm ir grūti visu iecerēto ieviest draudzes darbā. Notiek arī tā, ka iecerēto un izsapņoto ne vienmēr izdodas realizēt.

Tas, ko vēlos saprast un iemācīt draudzei, ir, ka katram no mums Dievs dāvājis dāvanas. Tikai mums jāapzinās kādas tās ir, lai varētu efektīvi Kristus miesā kalpot viens otram, lai cits citu iedrošinātu. Gadās jau iedrošinājumu vietā saņemt kritiku par kaut ko neizpildītu, vai arī dzirdēt kurnēšanu, jo esam noguruši pildot visādus pienākumus.

Iesākot savu kalpošanu šajā draudzē, biju nolicis četrus mērķus, kurus mēs draudzē varētu piedzīvot un pielietot ikdienas dzīvē.

Tie ir: apmācība, pasludināšana, sadraudzība un lūgšana.

Šājā gadā strādājam pie apmācības. Jo, kā jau iepriekš minēju, katram draudzes loceklim ir ļoti svarīgi apzināties, kādas ir viņa garīgās dāvanas, lai ar tām kalpotu un iedrošinātu citus. Lai netiktu darīts tikai tradīcijas pēc, pieraduma pēc vai tāpēc, ka citi to nedara, vai tāpēc, ka kāds liek to darīt un, ja ne es, tad – kas to izdarīs… Katram jāatrod savu īsto vietu. Tāpēc šogad man ir tāda klusa vēlēšanās, ka mēs katrs atrodam savu īsto dāvanu un, līdz ar to, īsto vietu Kristus miesā, lai varētu kalpot.

Draudze ir ar ļoti labām tradīcijām veidota baznīca, bet mums būtu jāatrod, kas vairāk kā tikai labas tradīcijas. Jo Kristus ir dzīvs, un es vēlētos, ka manī un mūsu draudzē to redzētu, un izjustu ikviens ienācējs. Es šeit varētu vairāk uzskaitīt to, kas mums nav nekā to, kas ir. Bieži uzdodu sev jautājumu: Vai šī draudze ir tāda, kādai ir jābūt zemes sālij, vai es tāds esmu, vai jau ārā izmetama un kājām bradājama? Vai cilvēki, kuri nekad nav saskārušies ar baznīcas tradīcijām, spētu atrast šeit garīgās mājvietas? Man ļoti gribētos, ka mēs visi kopā spētu ieraudzīt Dieva varenību, Viņa pārveidojošo spēku un Viņa lielo Mīlestību!

Lai Dievs bagātīgi svētī ikvienu, kurš kaut reizi ienāks mūsu draudzē, lai piedzīvotu Dieva mīlestību, spēku un kaut reizi justos nevarīgs Dieva varenības priekšā, lai Dievs varētu sākt savu dziedinošo darbu pie tevis!

Ar cieņu,
mācītājs

Elmārs Pļaviņš

2024 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE