Mūzikas nozare

Golgātas draudzē koris ir īpašs ar to, ka pastāvēja jau gadu pirms pašas draudzes dibināšanas. Kora darbību aktīvi veicināja draudzes pirmais mācītājs Viljams Fetlers. Kad 1912. gadā tika atklāts Golgātas draudzes dievnams, tur dziedāja ap 100 cilvēku liels koris.
Mūsdienās tas gan ir krietni mazskaitlīgāks, tomēr aktīvi turpina savu darbību. Divreiz mēnesī dievkalpojumos skan tieši kora mūzika. Tā mijas ar kopīgi dziedātām dziesmām, ar kurām tiek pausta mīlestība un pielūgsme Dievam.
Pārējās svētdienās mūziku nodrošina jauniešu ansamblis, kuram ir pat vairāki sastāvi. Mūzikas nozari draudzē vada Arvīds Keinis, kurš savas muzikālās dāvanas izkopis Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmijā, Operkakadēmijā Zviedrijā un Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā. Draudzes muzikālajā kalpošanā piedalās un iesaistās mūziķi kur ir gan profesionāli mūziķi, gan vienkārši mūziku mīloši cilvēki, kuriem deg sirds par kalpošanu Dievam caur mūziku.
Golgātas draudzes dievnamā savas mājas atradusi arī krievu draudze „Betānija”. Ar tās jauniešiem ir izveidojusies laba sadarbība. Visuzskatāmāk tas izpaužas kopīgi veidotajos vakaros RELOAD, kas notiek reizi mēnesī. Šie vakari ir pielūgsmes vakari caur mūziku un Dieva vārdu.
Mēs vēlamies, lai mūsu kalpošana neaprobežotos tikai ar to, ka esam labi draugi, kas kopā muzicē. Mēs vēlamies redzēt un piedzīvot, kā cilvēki caur mūziku tiek aizskarti un vesti tuvāk Dievam. Ja arī Tev ir velme iesaistīties šai skaistajā kalpošanas darbā, tad raksti man arvids.keinis@golgata.lv vai droši pienāc kādā Svētdienā pēc Dievkalpojuma klāt, lai izrunātu tālāko darbības attīstību.

2024 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE