Kāds ir tavs kalpošanas aicinajums

© 2023 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE