Kāds ir tavs kalpošanas aicinajums

© 2020 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE