Kāds ir tavs kalpošanas aicinajums

© 2021 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE