Katrai lietai savs laiks

© 2020 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE